Operater Python Modulo - Kaj pomeni simbol% ​​v Pythonu? (Rešeno)

Ko vidite simbol%, lahko pomislite "odstotek". Toda v Pythonu, tako kot v večini drugih programskih jezikov, to pomeni nekaj drugega.

%Simbol v Python se imenuje Modul operaterja. Vrne preostanek delitve levega operanda z desnim operandom. Uporablja se za pridobitev preostalega problema delitve.

Operater modulu se šteje aritmetična operacija, skupaj z +, -, /, *, **, //.

Osnovna sintaksa je:

a % b

V prejšnjem primeru ase deli z b, preostanek pa se vrne. Poglejmo primer s številkami.

7 % 2

Rezultat prejšnjega primera je en . Dva gre trikrat na sedem, en pa ostane.

Spodnji diagram prikazuje vizualno predstavitev 7 / 2in 7 % 2("R" pomeni "ostanek"). En sam logotip na desni strani (z zeleno puščico, usmerjeno vanjo) je preostanek problema delitve. To je tudi odgovor na 7 % 2.

Tu je še en primer:

3 % 4

Posledica tega bodo tri . Štiri ne gre v tri vse čase, tako izvirnega treh še vedno ostane. Spodnji diagram prikazuje, kaj se dogaja. Ne pozabite, da operater modulo vrne preostanek po izvedbi delitve. Preostanek je tri.

Primer uporabe Modulo Operatorja

Pogosta uporaba operaterja Modulo je iskanje parnih ali neparnih številk. Spodnja koda uporablja modulo operator za tiskanje vseh lihih števil med 0 in 10.

for number in range(1, 10): if(number % 2 != 0): print(number)

Rezultat:

1 3 5 7 9